Posted

Donosimo vam odgovore na vaša pitanja postavljena kroz dvije knjige proroka Samuela. Odgovore donosimo u dva dijela, a ovaj puta na pitanja nam odgovora Ervin Budiselić, mag.theol., predavač s Biblijskog instituta u Zagrebu.

 

Pitanje br. 1

2 »Kako da idem?« pitao je Samuel. »Ako Šaul sazna za to, ubit će me.« »Uzmi sa sobom junicu i reci da si došao prinijeti žrtvu BOGU«, odgovorio je BOG. Je li ovdje riječ o određenoj “muljaži”? I je li to Bog organizira ovako nešto? Zašto Samuel jednostavno ne “ide u vjeri” i pod Božjom zaštitom? Čemu ovakvo zamagljivanje situacije i to još od strane Boga?

Odgovor: U  Starome zavjetu postoje slučajevi kada su ljudi lagali (kršili jednu Božju zapovijed) da ne bi sagriješili protiv druge (veće) Božje zapovijedi. Npr. izraelske babice nisu poslušale faraona i ubijale mušku djecu, nego su rekle da se muška djeca već rode kad one stignu na porođaj (Izlazak 1,19-20). U kršćanskoj etici to se zove stupnjeviti apsolutizam (više o tome možete pročitati u Geisler, Norman L. (2005). Kršćanska etika. Zagreb: Bogoslovni institut). Na kraju krajeva, i Isus govori o manjim i većim zapovijedima (Matej 5).

Vjerujem da se ovdje ne radi o ovakvom slučaju. Prije će biti kako Bog savjetuje Samuela da prikrije svoju stvarnu namjeru tako što mu daje drugu zadaću koja je spadala u domenu njegovog djelovanja (Ponovljeni zakon 21,1-9). na taj način njegov put ne bi izazvao sumnju kod Šaula, i on bi mogao napraviti ono što mu je Bog rekao.

Pitanje br. 2

BOŽJI duh napustio je Šaula. Sad ga je mučio zao duh, poslan od BOGA. Bog šalje i zle duhove!?

Odgovor: U Izaiji 45, 7, Jahve je opisan kao onaj koji stvara svjetlo i tamu te koji stvara „sreću“ (šālôm) i „zlo“ (rāʿāh). Ova riječ rāʿāh koristi se za opis zlog duha u 1 Samuelovoj 16,14. Ovo naravno ne znači da je Bog izvor ili autor zla, već da ponekad dovodi kušnju ili zlo na ljude kao kaznu za njihove grijehe. Jednako tako, na još nekim primjerima u Starome zavjetu možemo vidjeti kako Bog koristi zle duhove u svoje svrhe (Suci 9,23; 1 Kraljevima 22,19-22).

Ja ne mogu objasniti kako sve to funkcionira (između Boga i demona), ali znam da Bog nije autor zla; Bog ponekad na ljude dovodi zlo, a ponekad koristi i zle duhove koji ionako žele uništiti ljude da donesu ljudima zlo.

E sad, znači li to da Bog u Novom zavjetu zbog Isusove žrtve više nije ovako „opasan“?

U svakom slučaju, Šaulova napast nije bila neka prirodna bolest niti nekakvo medicinsko stanje. To je bila nadnaravna kazna na Božju zapovijed zbog njegove neposlušnosti.

 

Pitanje br. 3

55 Kad je Šaul vidio Davida kako ide na Filistejca, upitao je Abnera, glavnog zapovjednika vojske: »Abnere, čiji sin je taj mladić?« U prošlom poglavlju (16) vidjeli smo da je David već bio na dvoru svirao za Šaula i bio njegov štitonoša i da ga je Šaul zavolio i tražio da bude u njegovoj službi. Sada vidimo kako nema pojma tko je David!? O čemu je riječ?

Odgovor: a) Šaul je bio namjerno ili slučajno zaboravan; b) postojalo je nekoliko izvještaja, i autor 1 Samuelove nije baš najbolje uklopio te izvještaje u svoju knjigu; c) Šaul ne pita tko je David, nego čiji je sin. To je bilo bitno, jer je Šaul obećao nagradu osobi koja ubije Golijata i njegovoj obitelji (1 Samuelova 17:25). Ja glasam za opciju c).

 

Pitanje br. 4

Kako je moguće da Bog pošalje zlog duha? Ne mogu razumjeti koji je smisao takvog postupka i zašto je tako navedeno u Bibliji. Iz reakcije Šaulovih slugu imam dojam da je takav postupak bio poznat. I zašto sviranje harfe olakšavanje takvo stanje, a ne molitva.  (Tako se navodi u poglavlju David u službi kod Šaula, od 14. retka).

Odgovor: Vidjeti odgovor na pitanje br. 2. Na pitanje zašto muzika, a ne molitva, nije mi poznato jesu li u vrijeme o kojem govori ovaj tekst prakticirali tjeranje demona molitvom (iako ovo nije bio slučaj demonskog opsjednuća). Muzika (harfa) je očito bila način kako „privući“ djelovanje Božjeg Duha (vidjeti 1 Samuelova 10,5; 2 Kraljevima 3,15; 1 Ljetopisa 25,1).

U svakom slučaju, tekst nam govori da je Duh Božji odstupio od Šaula, a odstupanje Duha Božjeg vodi do izloženosti demonskim utjecajima (zato se i David moli u Psalmu 51 „ne oduzmi Duha svog od mene“). No to je ujedno bio i način kako je David ušao i počeo se penjati po „ljestvici moći“ na kraljevom dvoru.