Posted

Dragi naši,

ostalo je još nekoliko pitanja na koja smo vam dužni odgovore, pa iste možete pronaći u daljnjem tekst. Na pitanja odgovaraju Ervin Budiselić, mag.theol. s Biblijskog instituta u Zagrebu i Goran Medved, glavni urednik Suvremenog prijevoda Biblije koji koristi naša aplikacija.

 

PITANJE BR. 1 Otk 7,4 “Tada sam čuo ukupan broj onih koji su označeni pečatom: označenih pečatom bilo je sto četrdeset i četiri tisuće iz svih plemena izraelskog naroda.” Ima li ovaj broj neku simboliku ili je doslovan, i ako je, što s onima koji nisu niti iz jednog plemena, nego su nežidovi?

Ovaj tekst moguće je shvatiti i tumačiti na nekoliko načina:

1) Neki ovaj broj uzimaju doslovno, i smatraju da se on odnosi na broj onih koji će biti spašeni među narodom Izraela. Ovaj broj odnosi se na one koji će za vrijeme Velike nevolje povjerovati u Krista.

2) Neki povezuju ovaj tekst s Rimljanima 11,24-26 i tvrde da će Bog spasiti cijeli Izrael kad se Krist ponovo vrati na zemlju. Dakle, izraz „sav Izrael“ iz Rimljana ne odnosi se na „ostatak“, već na većinu ili na cijeli izraelski narod.

3) Neki ovaj broj smatraju ostatkom spašenih Židova u prvome stoljeću koji su bili spašeni za vrijeme rimskog uništenja Jeruzalema 70 god. pos. Kr.

4) Moguće je i ovaj broj uzeti metaforički i protumačiti ga kao da se odnosi na „puni broj“ svih onih koji su tj. bit će spašeni. Broj 12 u Bibliji označava „puninu“, a u tome slučaju, čak i vjernici iz poganske pozadine, smatraju se dijelom izraelskih plemena.

5) Moguće je ovaj tekst protumačiti tako da se ovaj broj shvati također metaforički u ukupnom broju onih koji su spašeni, ali u ovom slučaju odnosi se na vojsku onih koji će sudjelovati u konačnoj bitci u kojoj će Božji neprijatelji biti poraženi. Budući da se isti broj spominje u Otkrivenju 14,1-4, ispada da se naj broj odnosi samo na muškarce.

PITANJE BR. 2 Na što se točno misli ovdje: 1. Kor 6,3 “Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima, a da onda ne spominjem svakodnevne stvari?”?

Biblija nije knjiga sustavne teologije tj. ne izlaže nam sustavno sve teme. Pavao ovdje „iz vedra neba“ spominje kako će vjernici suditi anđelima, no dalje ništa dodatno ne tumači što to točno znači. Tako da, možemo samo špekulirati na što se to točno misli tj. na koji način će vjernici suditi anđelima. Npr. u 10 pogl. Pavao izjavljuje da je blagovanje euharistije zajedništvo s Kristovom krvlju i tijelom, no ne pojašnjava što pod time točno podrazumijeva. Zbog toga moguće je ovaj tekst (je li uopće prisutan, i ako jest, na koji način u činu Euharistije ili Gospodnje večere) shvatiti na različite načine.

PITANJE BR. 3 U poslanicama se puno spominju pravila odnosa u braku, ali malo preporuka za život parova prije braka. Postoje li neki dobri savjeti?

Mi ovdje govorimo o vremenu koje se razlikuje od našega. Danas se ljudi kasnije vjenčaju, a onda se znatno ranije ulazilo brak. Također, utjecaj obitelji, a posebice uloga oca, bila je znatnije izraženija nego danas. Osim toga, brakovi su često bili dogovoreni.

Budući da se naše vrijeme podosta razlikuje od njihovog, teško je tražiti od poslanica da nam kažu nešto o tzv. „hodanju“ kada to u biti ne postoji u obliku u kojem postoji danas. No pada mi na pamet Hebrejima 13,4: “Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.” Evo, to bi spadalo u ono o čemu Vi pitate.

Ervin Budiselić, mag. theol.

PITANJE BR. 4: Why is kataphroneo in Heb 12:2 translated “prihvatio”?
It is a much stronger verb in Greek – despise, scorn in BDAG – and is well translated in other Croatian versions as “prezrevši sramotu”.
It’s an important point because of the significance of the shamefulness of death on a cross in the ancient world. 

Odgovor: Suvremeni prijevod Novog zavjeta odrađen je prije desetak godina i glavni urednik je u međuvremenu preminuo, a organizator prijevoda je Međunarodna biblijska liga. Upravo smo završili sa suvremenim prijevodom Starog zavjeta i ja ću osobno, kao novi urednik, tražiti Međunarodnu biblijsku ligu da napravimo reviziju Novog zavjeta i da ispravimo sve eventualne pogreške i poboljšamo prijevod. Nadam se da će to biti ove godine.

Goran Medved, glavni urednik Suvremenog prijevoda Biblije