Posted

Donosimo vam odgovore na vaša najčešća pitanja postavljena kroz aplikaciju.  Ako imate kakvo tehničko pitanje vezano uz aplikaciju ili sadržaj, pitanja šaljite na info@biblija365.com i rado ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

​1. Iz kojeg razloga bi Bogu bila bitna sva ta pravila opisana u knjizi vezano uz kako treba biti obučen, kako treba prostor izgledati itd., ako znamo da je Njemu bitno naše srce, a i kasnije su ta pravila postala prepreka Izraelcima jer su se držali striktno njih zanemarujući ono bitno, sto im Isus i govori?

Odgovor: Molim vidjeti odgovor na drugo pitanje. Što se tiče toga da je Bogu bitno naše srce, to je točno, ali za svaki propis vezan uz bogoslužje, Šator i svećenstvo, postoji određeni razlog zašto je to tako trebalo biti. U njihovom slučaju, Izraelci su trebali živjeti tako da budu drugačiji od svih ostalih naroda – da budu narod koji je izabran da primi, živi i prenosi Božje otkrivenje svim ostalim narodima. A to je pak uključivalo određenu formu, ali i sadržaj.

Što se tiče zapovijedi koje su primili pa prekršili, nije bio problem u zapovijedima nego u njima. Uvijek se može zapasti u legalizam. No, zanimljivo je da i sam Stari zavjet svjedoči kako će Novi savez uključivati primanje Svetog Duha kako bismo vršili njegov Zakon (Jeremija 31,31-34; Ezekiel 36,25-27). Na tom tragu Pavao u Rimljanima 8,4 kaže da smo primili Duha da vršimo pravednost Zakona.

 

2. Zašto Bog zahtijeva da se šator i sve u njemu i oko njega napravi točno po mjerama i njegovim željama, tj. zašto je sad toliko bitno da to bude točno tako kako je on zamislio?

Odgovor: Odgovorit ću samo djelomično na pitanje. Prvo, sve što je Mojsije napravio u vezi Šatora sastanka, napravio je prema uzorku koji mu je pokazan (Hebrejima 8,5; Izlazak 25,40). Dakle, dimenzije, elementi, materijali i sve ostalo, dani su mu kao uzorak. Tekst iz Hebrejima 8,5 je zanimljiv jer ukazuje na to da je Šator sastanka bio slika i sjena nebeskih stvarnosti. Postoji li u nebu doslovce tako nešto što odražava Šator sastanka pa je zato Mojsije trebao napraviti Šator točno tako, ne znam (vidi Otkrivenje 15,5).

Drugo, dosljedno slijeđenje Božjih uputa govori nam da je Bog taj koji određuje i definira bogoštovlje. Mi nismo slobodni da dodajemo ili oduzimamo od onoga što je Bog objavio i naložio da držimo i slijedimo.
3. Svako dijete koje se rodi prvo iz majčine utrobe pripada meni, kao i svako prvorođeno mlado od tvoje krupne i sitne stoke; moje pitanje na ovaj citat je sto to točno znaci da i prvo dijete u prvorođeno mlado od stoke pripada Bogu, u kome smislu? Zar ne pripadaju svi ljudi Bogu na neki način?

Odgovor: Ideja prvorođenca i prvorodstva je vrlo zanimljiva u Bibliji. U Kološanima 1,15 čitamo da je Isus prvorođenac sveg stvorenja, a u Kološanima 1,18 da je on prvorođenac od mrtvih (usporedi Rimljanima 8,29; Hebrejima 12,23; ).

Bog je objavio Izraelcima da mu pripadaju prvorođenci od životinja i ljudi vjerojatno zato što ih je htio podučiti da prepoznaju i priznaju da su oni njegovo vlasništvo tj. da je Bog superioran u odnosu na njih. Temelj za ovu zapovijed povezan je s događajem izlaska Izraelaca iz Egipta kada je Bog ubio prvorođence Egipćana, a sačuvao živote prvorođenaca Izraelaca. Dakle, ova zapovijed ima pedagošku svrhu budući da podsjeća Izraelce na događaj izlaska (Izlazak 13,14-15) te poručuje da je Bog prvi, On ima prednost u svemu i On je taj kojemu sve pripada.

Status prvorođenaca značio je da ta osoba mora cijeli svoj život provesti u službi Bogu. Prvorođena životinja pak morala je biti prinesena kao žrtva, a neke od njih su mogle biti otkupljene. No i sam Izrael Bog smatra svojim prvorođencem, tako da cijeli narod ima status prvorođenca (Izlazak 4,22). Za više o ovoj temi vidjeti: Izlazak 13,1-2; 11-16; 22,29-30; 34,19-20; Levitski zakonik 27,26-27; Brojevi 3,11-13; 18,14-18; Ponovljeni zakon 12,6, 17; 14,23; 15,19-23.

Zanimljivo je da i Isus ima status prvorođenca (Luka 2,23), i on, kao što bi svaki prvorođenac od ljudi trebao, svoj život živi posvećen Bogu. No ujedno, na kraju doživljava sudbinu prvorođenih životinja u smislu da biva žrtvovan kao jaganjac Božji za grijehe svijeta.

Ervin Budiselić, mag.theol. (Biblijski institut, Zagreb)