Posted

Kao što ste već primijetili, na početku biblijske knjige uz dnevno čitanje i dio za razmišljanje imamo i video. Video materijali napravljeni su kako bi nam u kratkim crtama, a opet dovoljno duboko i opširno, objasnili kontekst u kojem je pisana svaka knjiga i slikovito nam prikazali njezin smisao.

Dakle, uvodni videi služe nam kako bi nas upoznali sa samom knjigom, a njih, osim na početku, u planu čitanja imat ćemo i na kraju knjige, kako bismo ponovili i utvrdili znanje za naš kviz!

Osim uvodnih videa koji pojašnjavaju samu knjigu, mogli ste vidjeti i tematska videa, koja se pojavljuju kada se u dnevnom čitanju obrađuje tema koja je možda teško shvatljiva iz samog teksta, a temeljito i sažeto objašnjena kroz video.

Nadamo se kako vam video materijali zaista olakšavaju te čine zanimljivijim i dinamičnijim vaše svakodnevno čitanje, a ukoliko vam se neki posebno sviđa, slobodno ga, preko aplikacije, podijelite s drugima na facebooku, twitteru i ostalim društvenim mrežama!

P.S. Ako niste, obavezno pogledajte fantastičan video od subote – Mesija!