Posted

(Knjiga Postanka, drugi dio)

 

Kaže se da pametan čovjek uvijek ima više pitanja nego odgovora. Shodno tome, opet smo primili vaša pitanja koja smo proslijedili našim teolozima te donosimo odgovore, vezano još uvijek za knjigu Postanka.

Drago nam je da svoje nejasnoće dijelite s nama i jedna od uloga ove aplikacije jest upravo da odgovorimo na vaša pitanja i nedoumice. Uzmite si vremena ovu nedjelju i razmislite o onome što ste čitali kroz tjedan, prođite ponovno dijelove na kojima ste “zapinjali” te budite slobodni slati nam svoja pitanja, sigurno baš to zanima još nekoga osim vas!

Odgovori na pitanja vezana za prvi dio knjige Izlaska stižu uskoro…

Do čitanja!

 

1.Pitanje:

Ima li princip stavljanja mlađeg sina ispred starijeg nekakvu simboliku? (Efrajim ispred Manašea; Jakov ispred Ezava)

Načelo postoji i ono je sljedeće; naime u Knjizi Postanka, kao i drugim knjigama Starog zavjeta, Bog se prikazuje i portretira na dva načina ili iz dva ugla gledanja. Jedan portret Boga jest onaj koji ga prikazuje kao moćnog i svemogućeg stvoritelja, Boga koji je iznad svega svet i time udaljen od čovjeka (transcendentan, odnosno Elohim).

Druga strana istog novčića, dakle, drugi portret Boga jest Onaj koji spašava, u čemu je vrlo blizak čovjeku, s njime razgovara i druži se s čovjekom (usp. Post 3, imanentan, odnosno Jahve)

Ali u toj ‘predaji’ Jahve također pokazuje svoju suverenost kada ‘obrće’ ustaljene čovjekove principe – pa mlađega pretpostavlja ispred starijega (sina); jalove žene i nerotkinje čini plodnima (život nadvladava smrt)…itd.

 

2. pitanje:

Postanak 16,12 i Postanak 17,20 Imam dojam kao da je Bog promijenio mišljenje o Išmaelu?

Odgovor: Išmael (Post 16 i Post 17). Jahve se nije predomislio. Radi se o razlici i razlikovanju između Božjeg blagoslivljanja (Išmael) i sklapanja Saveza (Izak). Išmaela je Bog blagoslovio (a zašto i ne bi?); ali je s Izakom uspostavio Savez.

Ovo u mnogome nalikuje na situaciju/situacije u pripovijesti u odnosu na Jakova i Ezava. U toj priči Jakov (prevarom?) stječe blagoslov i naklonost Boga, ali i Ezavu se udjeljuje neka vrsta ‘utješne nagrade’ i svojevrsna zaštita (Post 27:38-40). Još je indikativniji slučaj braće Kajina i Abela. Bog će zaštiti Kajina bratoubojicu (Post 4:13-16).

 

dr.sc. Danijel Berković, Centar za Biblijska istraživanja